Donderdag 15 februari 19-21 uur, Centrale OBA, Prinsenzaal 6.6
Het gesprek gaat over architectuur in Amsterdam. We beperken ons eerst tot drie gebouwen in de buurt. Vervolgens gaan we samen informatie opzoeken en uitwisselen over gebouwen waar we meer over willen weten.

De OBA en Volksuniversiteit organiseren samen in de Centrale OBA iedere 3e donderdagavond van de maand Nieuwe leeuwen. Nieuwe leeuwen is een ontmoetingsplek waar je in aanraking komt met vreemde talen en culturen. Je komt zelf uit Nederland of uit een ander land. Iedere maand is er een gastspreker uit een andere cultuur of wordt er onder leiding van een docente Nederlands over een typisch Nederlands thema gesproken.
Er wordt Nederlands gesproken.
Toegang is gratis, aanmelden is verplicht en kan via de OBA.
De volgende data vind je hier.