indonesisch voor gevorderden b: dis is vervolg op cursus indonesisch gevorderden a van afgelopen najaar deze cursus is vervolg op je spreekt al heel goed indonesisch alle stof uit indonesisch voor beginners door hj ham of vergelijkbaar boek kun je dromen in deze cursus...

Indonesisch voor Gevorderden B

Dis is een vervolg op de cursus Indonesisch Gevorderden A van het afgelopen najaar.

Deze cursus is een vervolg op Je spreekt al heel goed Indonesisch. Alle stof uit Indonesisch voor beginners door H.J. Ham (of een vergelijkbaar boek) kun je dromen. In deze cursus voor gevorderden slijp je je kennis van de grammatica en oefenen we verder met spreken en schrijven. Samen lezen en vertalen we teksten uit boeken en kranten.

• Boek: Indonesian Grammar in Context: Asyik Berbahasa Indonesia, deel 3, Ellen Rafferty, University of Hawaii Press 2014, ISBN 9780824835750, € 31,95.
• Extra lesmateriaal wordt door de docent uitgereikt en is bij de cursusprijs inbegrepen

Cursuscode 6455

Groep 1

Deze cursus bestaat uit: 12 lessen van 1,5 uur vanaf maandag 15 januari 2018 om 20:15 uur.
Cursusprijs: € 234,00
Docent: Mw. drs A. (Annemarie) de Jong
Locatie: Bos en Lommerplein 176 1055 EK

Deze cursus is al begonnen,
online inschrijven is niet meer mogelijk