de korte weg tot wijsheid  filosofische werkgroep: filosoferen kun je leren door zelf te proberen toch maken filosofen je niet makkelijk onder hen is gebruikelijk hun inzichten te ontvouwen in dikke moeilijk toegankelijke boeken filosofisch systeem geldt als hoogste vorm van perfectie...

De korte weg tot wijsheid - een filosofische werkgroep

Filosoferen kun je leren. Door het zelf te proberen. Toch maken filosofen je het niet makkelijk. Onder hen is het gebruikelijk hun inzichten te ontvouwen in dikke, moeilijk toegankelijke boeken. Het filosofisch systeem geldt als hoogste vorm van perfectie, waardoor dogmatisme op de loer komt te liggen dat strijdig lijkt met zowel wijsheid als inzicht. Je leest de waarheid; zelf denken is geen vereiste.

Merkwaardig genoeg is er een oudere en zelfs oorspronkelijker traditie in de filosofie, die een heel andere literaire vorm verkiest: die van spreuken of gezegden (maximen, gedachten, essays, aforismen). Daarin wordt het meeste juist niet gezegd en niets bewezen. De lezer wordt geacht zelf na te denken en de gedachte verder te voeren: te filosoferen. De puntige diepzinnigheden geven geen antwoorden, maar maken je in die zin wijs dat je als lezer van deze korte, vaak paradoxale notities tot antwoorden komt door zelf de vragen te stellen. Een geheel andere benadering van filosofie dus.

In deze lees- en studiegroep gaan we die ondergesneeuwde filosofische traditie, weer tot leve wekken. Met een duidelijk pedagogisch doel: zelf te filosoferen. Met humor, brille en bravoure, veel aandacht voor woord en taal, maar altijd speels en relativerend. En persoonlijk. Leidraad: ‘Grote geesten zeggen veel met weinig woorden, kleine weinig met veel.’

We lezen een dwarsdoorsnede van de fraaiste filosofische miniaturen van onder andere Nietszsche, Kierkegaard, Goethe, William Blake, La Rochefoucauld, Pascal en Erasmus en de bronnen van de Klassieke Oudheid. Om er wijs van te worden. Maar zeker ook om te genieten en mogelijk zelf een poging te wagen het fijnzinnige genre van het wijsgerig aforisme te beoefenen.

Cursuscode 1206

Groep 1

Deze cursus bestaat uit: 5 lessen van 2 uur vanaf maandag 20 november 2017 om 19:30 uur.
Cursusprijs: € 120,00
Docent: Dhr. drs R. (Robert) Snel
Locatie: OBA, Oosterdokskade 143 1011 DL

Deze cursus is al begonnen,
online inschrijven is niet meer mogelijk