een stukje stadswal tussen barentszplein en leidseplein: de stadswal en singelgracht geven huidige centrum van amsterdam zijn kenmerkende vorm van halve maan deze wal en gracht zijn aangelegd in twee perioden rond 1610 en rond 1660 gracht heeft geen verdedigende functie meer en stadswal is zo...

Een stukje stadswal tussen Barentszplein en Leidseplein

De stadswal en de Singelgracht geven het huidige centrum van Amsterdam zijn kenmerkende vorm van een halve maan. Deze wal en gracht zijn aangelegd in twee perioden, rond 1610 en rond 1660. De gracht heeft geen verdedigende functie meer en de stadswal is zo goed als helemaal verdwenen, evenals de bolwerken en molens die daar stonden. Toch zijn de voormalige wal en de Singelgracht nog steeds het bezichtigen meer dan waard, het is een waar museum van bebouwing, stadsaanleg en het gebruik van water in de stad. Sinds Amsterdam in de tweede helft van de 19de eeuw zich sterk over de stadswal heen begon uit te breiden, is er zeer veel veranderd in dit gebied. Zo ontstonden er nieuwe gebouwen met woondoeleinden, stadsparken, vermaakcentra en plekken met militaire functies. Daarvan zijn er vele bewaard gebleven, zodat we een goed beeld krijgen van hoe er rond 1900 gedacht werd over stedenbouw, huisvesting en recreatie. We lopen over het eerst aangelegde stuk van de stadswal (dit is tegenwoordig vooral de Marnixstraat), tussen het Barentszplein en het Leidseplein. Dit is dus het deel uit 1610, tussen het Barebtszplein en het Leidseplein.

• Let op: We eindigen op het Leidseplein en komen dus niet terug op het beginpunt.

Cursuscode 5010

Groep 1

Deze cursus bestaat uit: 1 wandeling van 2 uur op zaterdag 21 april 2018 om 10:00 uur.
Cursusprijs: € 14,50
Docent: Dhr. drs V. (Vincent) Rottier
Locatie: Barentszplein (speeltuingebouw) 1013 NJ

inschrijven is niet meer mogelijk