Bestellijst

Bestellijst

Corona beleid bij bron- en contactonderzoek

Volksuniversiteit Amsterdam: Corona beleid bij bron- en contactonderzoek

De VUA volgt bij bron- en contactonderzoek de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

Huisgenoten
Dit zijn de mensen die in hetzelfde huis leven als de besmette persoon.
Maatregelen
Huisgenoten gaan 10 dagen in thuisquarantaine. Ze mogen onder andere niet naar het werk of naar school, en geen bezoek ontvangen.
Nauwe contacten
Dit zijn personen buiten het huishouden die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon. Ook kortere contacten met een hoog risico vallen hieronder. Denk aan zoenen of in het gezicht hoesten.
Aanvulling VUA: Bij twijfel of de 1,5 m in acht is genomen, zal de VUA geen risico nemen en de cursist tot categorie ‘nauwe contacten’ rekenen.
Maatregelen
Nauwe contacten gaan 10 dagen in thuisquarantaine (aanvulling VUA: vanaf het laatste moment dat ze met de besmette persoon in contact zijn geweest). Ze mogen onder andere niet naar het werk of naar school, en geen bezoek ontvangen.
Overige contacten
Dit zijn mensen die langer dan 15 minuten contact hebben gehad, maar wel op minimaal 1,5 m afstand. Bijvoorbeeld op het werk, in de klas of tijdens het sporten.
Maatregelen
Overige contacten krijgen het advies om zich aan de al bestaande regels te houden en alert te zijn op hun gezondheid.


Ter informatie

Procedure Bron- en contactonderzoek

 1. Docent of cursist (broncontact) is positief getest.
 2. Broncontact stelt Volksuniversiteit Amsterdam op de hoogte en geeft aan of hij/zij contact  heeft gehad met andere cursisten/docent vanaf 2 dagen voor het vertonen van de eerste symptomen
 3. Volksuniversiteit Amsterdam informeert cursisten/docenten die in contact zijn geweest met het broncontact:
  1. Maatregelen op basis van intensiteit contact met het broncontact (nauwe of overige contacten)
  2. Advies aan cursist/docent dat deze zich moet laten testen als hij/zij corona gerelateerde klachten krijgt gedurende de periode van thuisquarantaine. (indien daar sprake van is)
  3. Broncontact blijft thuis totdat hij/zij 24 uur klachtenvrij is.
  4. Als er meerdere cursisten nauw contact hebben gehad, dan kan worden overwogen de cursus (tijdelijk) online voort te zetten.

Algemeen

Voor iedereen geldt: bij symptomen blijft men thuis en laat men zich testen.