Bestellijst

Bestellijst

Cursus Filosofie & Levenskunst: Leven als ontwerp

Cursuscode: 5205
20
mei

Wie we zijn en hoe we leven ligt niet vast. Het hangt voor een deel af van wat we er zelf van willen maken. In onze cultuur wordt verwacht dat we onszelf ontplooien en dat we hierdoor zelf onze kansen op een zinvol en gelukkig leven vergroten. Toch zijn er ook kritische kanttekeningen te zetten bij deze verwachtingen.
In deze cursus zullen we onderzoeken wat we van vrijheid kunnen verwachten met het oog op het `goede leven’. Uitgangspunt is ons eigen levensontwerp.
We beginnen met de oproep van Sartre om je leven tot een project te maken. Hij was daarin optimistisch en meende dat we vergaand ons leven zelf richting kunnen geven. Niet iedereen is echter zo optimistisch als Sartre. In hoeverre is het (persoonlijke) leven maakbaar dan wel planbaar? Hoe vrij zijn wij om ons leven te veranderen?
Naast Sartre komen Schopenhauer, Nietzsche en Foucault aan bod. Ook zullen we aandacht besteden aan een Oosters gezichtspunt, m.n. het Taoïsme. Zij belichten elk op een eigen manier de verwachtingen en mogelijkheden van de hedendaagse mens om het eigen leven vorm te geven. Hoe je leven tot een project te maken? Hoe ziet zo’n leven eruit? Welke doelen stel je je daarbij? En zorgen de opvattingen van de filosofen voor een bijstelling van je eigen ontwerp?
De cursus heeft het karakter van een workshop. Naast inleidingen op de filosofen, bestaat de cursus uit het lezen en bespreken van teksten en een koppeling met de eigen ervaring.

Wachtlijst
Donderdag 20 mei 2021
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 195,00
Dhr. drs D. (Dries) Boele

Dit is een cursus op locatie. Wij willen u vragen hierbij de huidige Coronamaatregelen in acht te nemen. Houd 1,5 meter afstand; blijf thuis als u klachten heeft (verkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, verhoging of koorts) en blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

19:30 - 21:30
Locatie: Mauritskade 58: Ingang Oosterpark zijde (klik hier voor de adresgegevens)
drs D. (Dries) Boele
Dries Boele studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Hij is vanaf 1983 betrokken geweest bij de ontwikkeling van praktische vormen van filosofie. Sinds 1990 is hij werkzaam als praktiserend filosoof, in en buiten Nederland, met name voor filosofisch consulentschap, socratische gesprekken, dilemmatrainingen en denkateliers. Hij verricht zijn werkzaamheden voor Nijenrode University, Amsterdamse politie, managementteams, artsen, gevangenen en diverse onderwijsinstellingen. Daarnaast geeft hij leesgroepen en cursussen, in het bijzonder filosofie van de levenskunst, ook als filosofische vakantie in Zuid-Frankrijk en bij de ISVW (Leusden). Hij verzorgt een training voor socratische gespreksleiders en doet onderzoek naar filosofie met het oog op levenskunst en samenleving. Sinds 1994 leidt hij een filosofisch café, Hotel de Filosoof in Amsterdam. Sinds 1994 verzorgt hij cursussen filosofie aan de Volksuniversiteit Amsterdam.