Bestellijst

Bestellijst

Lezingen Islamitische filosofie: al-Ghazali, beroemd en berucht

Cursuscode: 1201

‘Het bewijs van de islam’ wordt hij genoemd - de middeleeuwse denker al-Ghazali. Tot op de dag van vandaag is hij een inspiratiebron voor miljoenen moslims. Maar zijn naam duikt ook op andere plekken op. In de boeken van Salman Rushdie en Ayaan Hirsi Ali. In het manifest van Anders Breivik, bij filosofen als Bertrand Russell en in populair wetenschappelijk werk als dat van Nicholas Taleb en Neil de Grasse Tyson - allemaal hebben ze het over al-Ghazali en allen portretteren ze hem op dezelfde manier: als degene die eigenhandig het islamitische vrije denken de nek omdraaide.

Wie is deze denker? En is het ‘bewijs van de islam’ inderdaad degene die het einde inluidde van het vrije denken binnen de islam? Dit boek daagt de lezer uit dit zelf te beoordelen aan de hand van een nieuwe, (nog niet gepubliceerde) vertaling van al-Ghazali’s verrassende autobiografie. Het is een tekst waarin al-Ghazali zichzelf neerzet als een twijfelende zoeker en allesbehalve de dogmatische betweter zoals hij zo vaak wordt geportretteerd. Het is een verhaal dat in de islamitische traditie al 900 jaar verteld wordt. En de tekst biedt de geïnteresseerde leek een fascinerende kennismaking met het islamitische denken zoals dat in de Gouden Eeuwen van de islam ontstond en doorwerkt naar vandaag de dag.

Tijdens deze lezingen lezen we met elkaar fragmenten uit al-Ghazali’s biografie (Nederlands). De docent werkte met veni-beurshouder Cornelis van Lit aan een eigentijdse vertaling van dit werk, waarvan gebruik zal worden gemaakt. Hij bespreekt de plek van al-Ghazali in het westerse denken (Hirsi Ali, Rushdie, de Grasse Tyson, Bertrand Russell) en de invloed daarvan op de beeldvorming van de islam.

Opzet
Deel 1: al-Ghazali’s plek in westerse denken en de islam
Deel 2: tekstlezing 1: al-Ghazali: biografische schets en al-Ghazali’s behandeling van islamitische theologie
Deel 3: tekstlezing 2: al-Ghazali’s behandeling van griekse filosofie en wetenschap 1
Deel 4: tekstlezing 3: al-Ghazali’s behandeling van shi’isme en soefisme en afsluiting

Doelstelling
- De cursus doet u kennismaken met een typische islamitische filosofische tekst
- De cursus doet u kennismaken met filosofie, religie, shi’isme en soefisme in de middeleeuwse islam
- De cursus geeft u een goed beeld van de hedendaagse stand van studie naar de wetenschap in de Gouden Eeuwen
  van de islam
- De cursus geeft u een inzicht in één van de belangrijkste denkers van de islam, een denker met een onmetelijke              invloed op moslims tot op de dag van vandaag. 

Donderdag 4 november 2021
Schrijf je tijdig in; op basis van het aantal inschrijvingen bepalen we of de cursus kan starten.
4 lezingen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 100,00
Dhr. G. (Gerko) Tempelman

Dit is een cursus op locatie. Wij willen je vragen hierbij de huidige basis Coronamaatregelen in acht te nemen. Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsing in het gebouw. Als je zit mag het mondkapje af. Was vaak je handen. Houd afstand (1,5 m is een veilige afstand). Blijf thuis als je klachten hebt (verkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, verhoging of koorts) en laat je testen. Bij enkele cursussen wordt een Coronatoegangsbewijs gevraagd. Dit staat dan vermeld in de cursustekst.

19:30 - 21:30
Locatie: Mauritskade 58: Ingang Oosterpark zijde (klik hier voor de adresgegevens)
G. (Gerko) Tempelman
Filosoof en theoloog Gerko Tempelman houdt zich graag bezig met de diepere menselijke drijfveren. Vandaar dat hij op het curieuze idee kwam zich op zijn 18de te gaan wijden aan de studies filosofie en theologie aan de VU. Als docent maakt hij de filosofie graag toegankelijk aan de hand van actuele en toegankelijke vragen. Dit past hij toe in lessen op de middelbare school, in vele varianten volwassenonderwijs, in vele YouTube filmpjes, bij diverse theatergenootschappen en op nog veel vreemdere plekken. Gerko verdiept zich graag in wat hij 'ideeëngeschiedenis' noemt, of: de vraag hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Want dat zegt iets over jouzelf maar net zo goed over die vreemde, onbegrijpelijke ander. Meer informatie over zijn werk staat op: www.gerkotempelman.nl