Your cart

Your cart

Socratisch gesprek

Course code: 5204

In de filosofie is Socrates’ manier van onderwijzen beroemd. Hij probeerde iemand tot inzicht te voeren door het stellen van vragen in een onderzoekend gesprek. Door zelf te denken verwerf je betere inzichten dan door ze voorgeschoteld te krijgen. Het Socratisch gesprek is gebaseerd op deze aanpak. Het is een oefening in zelf denken door middel van een groepsgesprek, waarin vanuit concrete ervaringen wordt gezocht naar algemene inzichten.

De uitgangsvraag tijdens deze cursus die centraal staat is: Hoe ver reikt mijn verantwoordelijkheid?

Het gesprek kent enkele regels: teksten mogen geen rol spelen; specifieke kennis is niet vereist. Wèl vragen we een actieve deelname en een flinke dosis volharding en geduld, want het pad gaat niet over rozen. Wie twijfelt alle zittingen bij te kunnen wonen, kan beter niet inschrijven.

• De data en tijden zijn: vrijdag 9 april 19.00 - 21.30 uur, zaterdag 10 april 10.00 - 16.00 uur, vrijdag 16 april 19.00 - 21.30 uur en zaterdag 17 april 10.00 - 13.00 uur.

Friday April 9, 2021
4 lessons of 2,5 hrs start time 19:00 (click here for a full list of session dates and times per session)
Price: € 195,00
Tutor: Mr. drs D. (Dries) Boele

Dit is een cursus op locatie. Wij willen u vragen hierbij de huidige Coronamaatregelen in acht te nemen. Houd 1,5 meter afstand; blijf thuis als u klachten heeft (verkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, verhoging of koorts) en blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

19:00 - 21:30
Location: OBA, Oosterdokskade 143 (click here for address details)
drs D. (Dries) Boele
Dries Boele studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Hij is vanaf 1983 betrokken geweest bij de ontwikkeling van praktische vormen van filosofie. Sinds 1990 is hij werkzaam als praktiserend filosoof, in en buiten Nederland, met name voor filosofisch consulentschap, socratische gesprekken, dilemmatrainingen en denkateliers. Hij verricht zijn werkzaamheden voor Nijenrode University, Amsterdamse politie, managementteams, artsen, gevangenen en diverse onderwijsinstellingen. Daarnaast geeft hij leesgroepen en cursussen, in het bijzonder filosofie van de levenskunst, ook als filosofische vakantie in Zuid-Frankrijk en bij de ISVW (Leusden). Hij verzorgt een training voor socratische gespreksleiders en doet onderzoek naar filosofie met het oog op levenskunst en samenleving. Sinds 1994 leidt hij een filosofisch café, Hotel de Filosoof in Amsterdam. Sinds 1994 verzorgt hij cursussen filosofie aan de Volksuniversiteit Amsterdam.