Bestellijst

Bestellijst

Cursus Friezen en Vikingen, Hanzen en Hollanders

Cursuscode: 5252
18
jan

De Noord- en Oostzee hebben een lange handelsgeschiedenis, die al van voor de tijd van Karel de Grote (800) stamt. Het begon met de Friezen, in wier tijd steden als Dorestad en Hedeby (Haithabu) de belangrijkste handelsplaatsen waren.

De Friese positie werd door de Vikingen overgenomen. Zij brachten niet alleen verwoestingen, maar ook voorspoed. De Vikingen breidden het handelsnetwerk uit van Groenland tot en met de Zwarte en Kaspische Zee, waarbij Vikingkooplieden o.a. Bagdad bezochten. Rond het jaar 1000 eindigde de Vikingenperiode, mede door het opdrogen van de zilverstroom uit het kalifaat van Bagdad en doordat de Vikingen zich hadden gevestigd in o.a. Engeland, Normandië, Zuidelijk Italië, IJsland en Kiev.

De Deense koningen bevrijdden de Oostzeekusten van piraten wat de opkomst van de Hanzesteden mogelijk maakte. Eerst aan de Oostzeekust maar van lieverlede sloten vele steden, die onder het Duitse Keizerrijk vielen, zich aan. De Hanzesteden bevoeren de zeeën en stichtten ook buiten het keizerrijk handelskantoren in Brugge, Novgorod (Rusland), Bergen (Noorwegen) en Londen. Daarnaast steunden zij de “Noordelijke kruistochten” in het “heidense” Baltische gebied waardoor ook dit gebied in de Hanze-invloedssfeer getrokken werd.

Gedurende de 15e eeuw werden de Hollanders en de Zeeuwen de rivalen van de Hanzen. Net zoals verschillende Hanze-IJsselsteden zeilden zij om Denemarken heen. Na een aantal schermutselingen met de Hanzesteden verwierven zij zich door de graantransporten gedurende de agrarische crises een sterke positie in de Oostzee. In Amsterdam vond de graanoverslag plaats voor verdere verspreiding van graan in Europa.

Zie voor verdere informatie de website van de docent:www.hansalles.nl

Schrijf je in
Dinsdag 18 januari 2022
Schrijf je tijdig in; op basis van het aantal inschrijvingen bepalen we of de cursus kan starten.
4 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 170,00
Dhr. drs H.P.J. (Hans) Alles

Dit is een cursus op locatie. Wij willen je vragen hierbij de huidige basis Coronamaatregelen in acht te nemen. Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsing in het gebouw. Als je zit mag het mondkapje af. Was vaak je handen. Houd afstand (1,5 m is een veilige afstand). Blijf thuis als je klachten hebt (verkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, verhoging of koorts) en laat je testen. Bij enkele cursussen wordt een Coronatoegangsbewijs gevraagd. Dit staat dan vermeld in de cursustekst.

19:00 - 21:30
Locatie: Mauritskade 58: Ingang Oosterpark zijde (klik hier voor de adresgegevens)
drs H.P.J. (Hans) Alles
Hans Alles geeft bijna 15 jaar lezingen over historische onderwerpen aan de Volksuniversiteit van Amsterdam. Kenmerkend voor de keuze van zijn onderwerpen is, dat hij altijd een lange periode en een breed gebied kiest. Hij studeerde in 1982 af als historicus (aan de Universiteit van Amsterdam) met als specialisatie Afrikaanse geschiedenis. Hij maakte verscheidene reizen naar Afrika en liet verschillende publicaties over dat continent verschijnen. Daarna verschoof zijn aandacht naar de vraag waar de klassieke Griekse ideeën en godsbeelden vandaan kwamen (zoals het ontstaan van het monotheïsme), die onze westerse denkwereld mede gevormd hebben. Hij dook in de geschiedenis van West-Azië en gaf daarover lezingen aan de hand van verschillende denkwijzen, mythen en epen uit die regio over de periode 3000 voor Chr. tot 500 na Chr. Hierbij kwam ook de politieke en sociaal-economische ontwikkeling aan bod. Het accent van de onderwerpen is daarna gelegd op de Europese middeleeuwse geschiedenis en de meer recente geschiedenis van West-Azië. Dit resulteerde in lezingen over de geschiedenis van Iran, de Zijderoute en de geschiedenis van Centraal Azië. www.hansalles.nl