Europees Referentiekader


ERK is de afkorting van Europees Referentiekader, in het Engels Common European Framework of Reference.

Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.

Het ERK onderscheidt zes niveaus, die je in het volgende schema kunt samenvatten:

ERK

 

A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van de 'near native speaker' met een academisch denkniveau. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde. 

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Het zijn ook de vaardigheden die in de eindexamens voor de moderne vreemde talen worden getoetst.

Het ERK gaat uit van wat je bij die vijf vaardigheden in de vreemde taal kunt. Om dat goed te bepalen, zijn voor alle niveaus z.g. 'can do-descriptoren' ontworpen. Klik hier om te weten wat je moet kunnen om een niveau te beheersen.

Voor uitgebreide informatie over het ERK: bezoek de website van ERK Nederland.