Getuigschrift

Wanneer je een cursus met goed gevolg en met voldoende aanwezigheid (minimaal 80%) afgerond hebt, kun je van de docent een getuigschrift krijgen.

Bij veel taalcursussen volgen wij de richtlijnen van het Europees Referentiekader (ERK). Hierin staat beschreven hoe ver je bent met spreken, lezen, luisteren en schrijven bij verschillende niveaus. Bij de cursussen staat vermeld welk niveau je aan het eind van je cursus volgens dit ERK hebt bereikt. Voor meer uitleg over het ERK klik hier