Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijving is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar:

Betaling en inschrijving

De betaling verloopt via Ideal, tegelijk met het indienen van het inschrijfformulier.
Als je op een andere manier wilt betalen, neem dan contact op met het secretariaat via [email protected] om de inschrijving en de betaling te regelen. Na ontvangst van je inschrijving en betaling sturen wij je een bevestigingsmail toe. Je inschrijving is pas definitief als wij je betaling ontvangen hebben.

Annulering en wijzigingen

Ongeveer vier dagen voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus ook daadwerkelijk door te laten gaan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven!
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren. Je krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Het volledige cursusbedrag wordt terugbetaald.
Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden.

Wijziging cursuslocatie

De Volksuniversiteit Amsterdam behoudt zich te allen tijde het recht voor om de cursuslocatie te wijzigen in verband met de omvang van de aanmeldingen of de beschikbaarheid van een locatie. Als een cursus gedeeltelijk online gegeven wordt, worden de lagere locatiekosten verrekend met de deelnemers als er meer dan één keer online les wordt gegeven, met uitzondering van locatiewijzigingen als gevolg van calamiteiten en overmacht.

Calamiteiten en overmacht

Bij overmachtssituaties en calamiteiten kan de cursus voortgezet moeten worden op een andere datum, locatie of online. Aangezien in deze situaties geen reguliere voortzetting onder de oude condities mogelijk is, wordt er geen restitutie verleend van het geheel of gedeeltelijke cursusgeld.

Vervallen les

Bij uitval van de docent (wegens ziekte of andere reden) wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden bij je planning van andere activiteiten.

Restitutie cursusgeld

Een verzoek tot restitutie dient altijd schriftelijk te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Restitutie is mogelijk tot vijftien dagen vóór aanvang van een cursus of activiteit, onder aftrek van €25,00 administratiekosten. 
  • Na de termijn van 15 dagen voor aanvang is restitutie niet meer mogelijk voor een lezing, wandeling, workshop of rondleiding. Je kunt bij volledige verhindering wel iemand anders naar de activiteit laten gaan.
  • Bij een opzegging van een cursus minder dan 15 dagen voor aanvang van de cursus of tijdens een cursus is gedeeltelijke restitutie mogelijk. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van een maand, gerekend vanaf de volgende 1e dag van een maand.

Inschrijvingsvoorwaarden privélessen

De lessen worden afgenomen per pakket van tien stuks.
Het pakket lessen is geldig gedurende zes maanden. Daarna vervallen de resterende lessen die niet opgenomen of ingepland zijn binnen de zes maanden.
De lessen worden ingepland in onderling overleg van docent en cursist. Er vindt geen restitutie van niet opgenomen lessen plaats.

Stadspaskorting 

Houders van een stadspas met een groene stip krijgen tweemaal een korting van 80% op de prijs van een cursus of lezing of een workshop, die plaatsvindt tussen 1 augustus 2023 en 31 juli 2024. Deze korting kan alleen op persoonlijke titel gebruikt worden. We controleren het pasnummer bij ontvangst van de aanmelding. Indien het nummer niet geldig is, dan word je weer uitgeschreven en wordt het gestorte bedrag geretourneerd. Deze korting is niet geldig voor NT2-cursussen. De korting wordt verleend zolang de voorraad subsidiegeld strekt. 

Heb je nog geen Stadspas en wil je weten of je er een kunt krijgen? Kijk dan op de website van de gemeente Amsterdam of bel 020-252 60 00.

Wachtlijst / Extra cursus

Wanneer je je inschrijft voor een cursus die volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk om je op een wachtlijst te plaatsen. Als er een plaats vrij komt of als we een extra groep organiseren, dan nemen wij contact met je op.

Uitsluiting

Als een cursist daar in zijn of haar gedrag aanleiding voor gegeven heeft, dan kan deze persoon voor de rest van de cursus, workshop of lezing en/of voor andere cursussen, workshops of lezingen daarna worden uitgesloten. De beslissing om tot verdere uitsluiting over te gaan wordt genomen na overleg met de meest betrokken docent en of medewerker. Hiertegen is geen beroep van de cursist mogelijk. De betrokken cursist wordt op de hoogte gebracht en zijn of haar resterende cursusgeld wordt geretourneerd.

Aansprakelijkheid

Volksuniversiteit Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Akkoordverklaring

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.