Bestellijst

Bestellijst

Wandeling langs Amsterdamse Kloosters

Cursuscode: 1007
06
okt

Volgens de overlevering vond er in 1345 in Amsterdam een mirakel plaats. Door dit wonder kwamen duizenden pelgrims uit heel Europa naar Amsterdam. In de vijftiende en zestiende eeuw maakte de stad dan ook een religieuze groei door.
Hierdoor ging het de stad ook economisch voor de wind. In deze godsdienstige periode werden in totaal 21 kloosters gesticht.
De ommezwaai van een katholiek naar een protestants stadsbestuur in 1578, de Alteratie, betekende dat katholieken niet meer openlijk hun geloof konden uiten en dat kloosters overbodig werden. Veel kloosters werden afgebroken, enkele werden verbouwd voor een andere functie. Nog altijd zijn er sporen van het ooit zo vrome Amsterdam te herkennen in de oude binnenstad. De wandeling geeft een beeld van de kloosters en het vijftiende-eeuwse religieuze Amsterdam. Let op: begin- en eindpunt zijn niet hetzelfde.

Beginpunt: verzamelen ingang Amsterdam Museum
Eindpunt: Oude Kerk

Schrijf je in
Zondag 6 oktober 2019
1 wandeling van 2 uur aanvangstijd 10:00
Prijs: € 19,50
Mw. drs N. (Nelly) Eijgenraam
10:00 - 12:00
Locatie: Amsterdam Museum, binnenplaats (klik hier voor de adresgegevens)
drs N. (Nelly) Eijgenraam
Nelly Eijgenraam is lange tijd werkzaam geweest als docente Spaans aan o.a. de Volksuniversiteit Amsterdam. Zij is tolk/vertaalster Spaans. In 2005 heeft zij haar opleiding tot nationaal gids afgerond en sinds dat jaar verzorgt zij stadswandelingen in Amsterdam. Niet alleen de historische binnenstad en de grachten, maar ook verschillende negentiende-eeuwse en nieuwere wijken zijn voor haar vertrouwd terrein. Tijdens de wandelingen wordt aandacht besteed aan zeer uiteenlopende aspecten van de desbetreffende buurt: architectuur, stadsvernieuwing, (beeldhouw)kunst, historie. Op verzoek kan Nelly ook Spaanstalige wandelingen verzorgen.