Your cart

Your cart

Filosofen over lijden en geluk

Course code: 1203
30
Oct

Lijden en geluk vormen wellicht het oudste thema waar mensen over hebben nagedacht. Waardoor lijden wij? Wat kunnen we eraan doen? En wat is geluk? Is geluk méér dan afwezigheid van lijden? Welke rol spelen wijzelf hierin?
Tal van filosofen hebben nagedacht over het lot van menszijn en hoe lijden en geluk daarin hun plaats hebben. Het doet ertoe hoe we over deze kwesties denken voor hoe wij het een en ander ervaren.
In de cursus onderzoeken we hoe opvattingen van filosofen over het ‘lijden en geluk’ onze dagelijkse ervaringen kunnen verhelderen. We doen dit vanuit verschillende invalshoeken, met name enkele Griekse filosofen (Epicurus en Stoa), Spinoza, Schopenhauer en Boeddhisme.
Naast inleidingen op de filosofen, bestaat de cursus uit het lezen en bespreken van teksten en een koppeling met de eigen ervaring.

• De cursusprijs is inclusief lesmateriaal (€ 7,50) wat door de docent wordt vertrekt.

Er is geen les op woensdagavond 13 november (laatste les van deze cursus is op 11 december)

Enroll
Woensdag 30 oktober 2019
7 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 212,50
Dhr. drs D. (Dries) Boele
19:30 - 21:30
Locatie: OBA, Oosterdokskade 143 (klik hier voor de adresgegevens)
drs D. (Dries) Boele
Dries Boele studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Hij is vanaf 1983 betrokken geweest bij de ontwikkeling van praktische vormen van filosofie. Sinds 1990 is hij werkzaam als praktiserend filosoof, in en buiten Nederland, met name voor filosofisch consulentschap, socratische gesprekken, dilemmatrainingen en denkateliers. Hij verricht zijn werkzaamheden voor Nijenrode University, Amsterdamse politie, managementteams, artsen, gevangenen en diverse onderwijsinstellingen. Daarnaast geeft hij leesgroepen en cursussen, in het bijzonder filosofie van de levenskunst, ook als filosofische vakantie in Zuid-Frankrijk en bij de ISVW (Leusden). Hij verzorgt een training voor socratische gespreksleiders en doet onderzoek naar filosofie met het oog op levenskunst en samenleving. Sinds 1994 leidt hij een filosofisch café, Hotel de Filosoof in Amsterdam. Sinds 1994 verzorgt hij cursussen filosofie aan de Volksuniversiteit Amsterdam.