Your cart

Your cart

Andalusie, bron van Verlichting

Course code: 5250
10
Mar

 

Andalusië zou gedurende bijna acht eeuwen het beste van moslims, joden en christenen verenigen. Het betekende het begin van wereldse poëzie, van een adembenemende bouwkunst, van inspirerende literatuur en van grensverleggende wetenschap en filosofie. De invloed op de rest van middeleeuws Europa was aanzienlijk. Een boeiende reis door de geschiedenis, in zes colleges.

College 1. Inleiding. Geschiedenis Andalusië in het licht van de opkomst van de islam.
Het is een veel gehoord geluid, zeker na weer een terroristische aanslag van IS: Wanneer vindt er in de islam nu eens een Verlichting plaats? Het antwoord is: die is er al geweest.

College 2. Inleiding kunst en cultuur
In de periode dat moslims Spanje overheersten zijn er bouwwerken tot stand gekomen met een vormentaal die we ‘moors’ of ‘islamitisch’ noemen. Tijdens dit college benoemen we de kenmerken van deze architectuur, kijken we naar de oorsprong van deze kenmerken en kunnen we misschien wel de vraag beantwoorden of deze stijl uniek is voor Spanje. 

College 3. Het ontstaan van de filosofie
De basis van veel filosofie is de wiskunde. Waarom de wiskunde? De eerste grote filosofen waren vooral wetenschappers, Homines Universalis. En dat bracht hen al vrij snel in conflict met de heersende religies. Wetenschap stelt vragen die voor gelovigen lastig zijn.
In de Middeleeuwen ontstaan de eerste universiteiten in Europa. En krijgt het verlichte denken meer en meer z’n greep op de christelijke kerk, met Thomas van Aquino als voorzichtige pleitbezorger.

College 4. De vrouw in de Verlichting van Al Andalus
Recent onderzoek toont aan dat vrouwen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de hoogstaande beschaving van Al Andalus. Niet alleen op politiek en bestuurlijk gebied, maar ook op het intellectuele vlak en in de literatuur speelden vrouwen een belangrijke rol en waren ze de christelijke vrouwen in Europa ver op voor. Ze namen (tot op zekere hoogte) deel aan de maatschappij, bezochten moskeeën, genoten onderwijs en ontwikkelden zich tot dichteressen die in enkele gevallen zelfs literaire salons organiseerden.

College 5. De erfenis van de architectuur van Al Andalus
De architectuur die de moslims op het Iberisch schiereiland realiseerden zou een brug slaan naar de bouwkunst van latere eeuwen. En niet alleen in Spanje: ook in andere landen binnen en buiten Europa vinden we sporen die terug te leiden zijn naar de architectuur van Al Andalus.

College 6. Geschiedenis van de verlichting tot 1492
Het gezag van heilige boeken als Bijbel en Koran kunnen leiden tot verstarring en conservatisme. Tijdens de Reformatie binnen het christendom ontdekten met name de protestanten dat iedereen de bijbel kan uitleggen. Dat inzicht en de toepassing ervan leidden tot bloedige oorlogen. Openheid en verlichting kunnen een gesloten nationalisme oproepen.

Reis
In het najaar van 2020 bieden we een reis aan naar Andalusië. De reis, die wordt begeleid door de twee docenten van de cursus, staat ook open voor mensen die de cursus niet hebben gevolgd. De organisatie van de reis is in handen van Ghazala Travel.
Enroll
Dinsdag 10 maart 2020
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 175,00
Dhr. J. (Jielis) van Baalen, Mw. L. (Lia) Kijzer
19:30 - 21:30
Locatie: OBA, Oosterdokskade 143 (klik hier voor de adresgegevens)
J. (Jielis) van Baalen
Jielis van Baalen woonde en werkte vanaf zomer van 2009 tot januari 2013 als freelancejournalist in de Egyptische hoofdstad Cairo. Daarnaast was hij als gastdocent aan de Cairo University verbonden. Als correspondent heeft hij veel artikelen geschreven over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Tegenwoordig is hij als docent professionele ethiek verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.
L. (Lia) Kijzer