Your cart

Your cart

De Zijderoute

Course code: 1250
29
Oct

De Zijderoute wordt vaak geassocieerd met kameelkaravanen, die met hun handelswaar woestijn en steppe doorkruisten. Dit is een deel van het verhaal. Zijde was bij lange na niet het enige product en de handel daarin kwam pas goed opgang rond 150 v.Chr. toen de Chinezen paarden nodig hadden. Naast allerhande andere luxe waar reisden ideeën, kennis, godsdiensten en kunstvormen mee.

Tijdens de lezingen besteden we ondermeer aandacht aan de ontstaansvoorwaarden van de Zijderoute zoals de domesticatie van paard en kameel, de ontwikkeling van de oasesteden in Centraal Azië en de band tussen deze steden met zowel de steppe als de meer naar het zuiden gelegen landbouwstaten in Mesopotamië en langs de rivier de Indus. Door dit ontstane handelsnetwerk werden uiteindelijk niet alleen de landbouwstaten aan beide einden van Eurazië met elkaar verbonden, maar ook sloten zich daar andere handelsnetwerken op aan waardoor Noord-Europa, de Sahelzone van Afrika en China met elkaar waren verbonden.

De achteruitgang van het handelssysteem heeft een reeks van oorzaken zoals: de opkomst van het Mongolenrijk in de 13e eeuw die leidde tot vernietiging van belangrijke handelssteden in Centraal Azië en noordoost Iran, na een korte bloei de hernieuwde vernietigingsoorlogen van Timoer Lenk in de eeuw daarop, de onderlinge oorlogen tussen de Centraal Aziatische steden en de koloniale Russische expansie vanaf 1600.

Het boek "De vele gezichten van Centraal Azie, 4000 jaar gewchiedenis van Centraal Azie", geschreven door de docent Hans Alles, ligt sinds eind augustus in de boekwinkel.

Enroll
Dinsdag 29 oktober 2019
3 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 90,00
Dhr. drs H.P.J. (Hans) Alles
19:30 - 21:30
Locatie: OBA, Oosterdokskade 143 (klik hier voor de adresgegevens)
drs H.P.J. (Hans) Alles
Hans Alles geeft bijna 15 jaar lezingen over historische onderwerpen aan de Volksuniversiteit van Amsterdam. Kenmerkend voor de keuze van zijn onderwerpen is, dat hij altijd een lange periode en een breed gebied kiest. Hij studeerde in 1982 af als historicus (aan de Universiteit van Amsterdam) met als specialisatie Afrikaanse geschiedenis. Hij maakte verscheidene reizen naar Afrika en liet verschillende publicaties over dat continent verschijnen. Daarna verschoof zijn aandacht naar de vraag waar de klassieke Griekse ideeën en godsbeelden vandaan kwamen (zoals het ontstaan van het monotheïsme), die onze westerse denkwereld mede gevormd hebben. Hij dook in de geschiedenis van West-Azië en gaf daarover lezingen aan de hand van verschillende denkwijzen, mythen en epen uit die regio over de periode 3000 voor Chr. tot 500 na Chr. Hierbij kwam ook de politieke en sociaal-economische ontwikkeling aan bod. Het accent van de onderwerpen is daarna gelegd op de Europese middeleeuwse geschiedenis en de meer recente geschiedenis van West-Azië. Dit resulteerde in lezingen over de geschiedenis van Iran, de Zijderoute en de geschiedenis van Centraal Azië. www.hansalles.nl