Bestellijst

Bestellijst

Iran, draaischijf tussen Oost en West

Cursuscode: 5251

Iran is een boeiend land met een oude geschiedenis. De diverse Perzische rijken, gelegen op het kruispunt van Euraziatische handelsroutes en culturen, drukten hun stempel op Euraziatische geschiedenis. Wanneer deze rijken veroverd werden, bleek de Perzische cultuur sterk. Zo nam Alexander de Grote de gehele Iraanse structuur over en deden de Islamitische rijken ten tijde van het kalifaat van Bagdad hetzelfde. De Iraanse cultuur bleek soepel in het overnemen van allerhande ideeën van buiten het rijk en gaf daaraan wel weer een eigen Perzische draai.

De Perzen hadden als eersten een monotheïstische vorm van religie, de leer van Zarathoestra, die niet alleen de latere religies van het Boek, zoals de Bijbel, beïnvloedde maar ook de voor Iran zo kenmerkende vorm van Shi’itische islam mede vorm gaf. In het de periode 900 n.Chr. tot 1200 bloeide de Perzische literatuur en wetenschap en rond 1500 kwam de Perzische miniatuurkunst op. Na 1700 veranderde het een en ander, het Perzische rijk raakte in verval, na 1800 was het een speelbal van de Engelsen en de Russen en na WO II werd het een Amerikaanse pion. Na de val van de laatste sjah in 1979 is Iran zich weer opnieuw aan het uitvinden.

Volg de vierdelige cursus 'Iran, draaischijf tussen Oost en West', waarin je verleden en heden leert kennen.

Dinsdag 5 maart 2019
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 110,00
Dhr. drs H.P.J. (Hans) Alles
19:30 - 21:30
Locatie: OBA, Javaplein 2 (klik hier voor de adres gegevens)
drs H.P.J. (Hans) Alles
Hans Alles geeft bijna 15 jaar lezingen over historische onderwerpen aan de Volksuniversiteit van Amsterdam. Kenmerkend voor de keuze van zijn onderwerpen is, dat hij altijd een lange periode en een breed gebied kiest. Hij studeerde in 1982 af als historicus (aan de Universiteit van Amsterdam) met als specialisatie Afrikaanse geschiedenis. Hij maakte verscheidene reizen naar Afrika en liet verschillende publicaties over dat continent verschijnen. Daarna verschoof zijn aandacht naar de vraag waar de klassieke Griekse ideeën en godsbeelden vandaan kwamen (zoals het ontstaan van het monotheïsme), die onze westerse denkwereld mede gevormd hebben. Hij dook in de geschiedenis van West-Azië en gaf daarover lezingen aan de hand van verschillende denkwijzen, mythen en epen uit die regio over de periode 3000 voor Chr. tot 500 na Chr. Hierbij kwam ook de politieke en sociaal-economische ontwikkeling aan bod. Het accent van de onderwerpen is daarna gelegd op de Europese middeleeuwse geschiedenis en de meer recente geschiedenis van West-Azië. Dit resulteerde in lezingen over de geschiedenis van Iran, de Zijderoute en de geschiedenis van Centraal Azië. www.hansalles.nl