Bestellijst

Bestellijst

Ethiek in de praktijk

Cursuscode: 5355
26
feb

‘De mensen hebben zelden de moed om volkomen goed of volkomen slecht te zijn’. Deze uitspraak van Machiavelli laat zien dat in de ethiek (de leer van het juiste handelen) allemaal niet zo zwart-wit ligt. In het dagelijks leven moeten vaak lastige keuzes maken. Maar hoe maak je nu de juiste keuzes? In deze cursus proberen we aan de hand van voorbeelden uit het nieuws te komen tot een moreel stappenplan. Deze cursus is dan ook niet voor mensen die zich nooit vergissen. Als je nooit denkt: ‘Dit had ik anders moeten doen’, dan hoef je deze cursus niet te volgen. Het zal je niets leren.

Bijeenkomst 1. Wat doen goede mensen beter?
Ethiek is niet een mooi begrip of theorie. Ethiek gaat over handelen. Ons dagelijks handelen, dat gebaseerd is integriteit. Integriteit is een karaktereigenschap die het ons mogelijk maakt om duidelijk en oprecht te spreken en daarna te handelen. Integere mensen herkennen morele problemen als ze aan de orde zijn en accepteren dat hun antwoorden persoonsgebonden zijn. Ze tonen wie je bent.

Bijeenkomst 2. Morele intuïtie.
In bijeenkomst stellen we ons de vraag wanneer is iets een moreel probleem? Een moreel probleem ontstaat als je oordeelt. Morele kennis en zelfkennis hebben voornamelijk het karakter van ervaringskennis. Daarvoor zijn gevoelig denken en aandacht nodig, anders ben je overgeleverd aan de invloeden van buiten en de waan van de dag.

Bijeenkomst 3. Morele argumenten.
Om een moreel gesprek te kunnen voeren, gebruiken we drie soorten argumenten: Is ons gedrag in overeenstemming met wat normen ons voorschrijven? Kunnen we kijken of het resultaat van ons gedrag overeenkomt met de waarden die we nastreven? En kunnen we kijken of de bedoeling van ons gedrag overeenkomt met een of meerdere deugden die we nastreven?

Bijeenkomst 4. Morele moed.
Waar heb je spijt van en waar ben je trots op? Wanneer nam je leven een wending en wat was jouw rol daarin? Moed is het onder ogen zien van je angsten en met morele overwegingen overwinnen. Daarvoor is hebben zelfkennis nodig van onze morele identiteit. Die zelfkennis ontwikkelen we door de juiste gewoonten in het dagelijks leven te ontwikkelen. Ons karakter vormt zich in beslissende momenten.

Bijeenkomst 5. Verantwoordelijk voor je eigen integriteit.
In deze laatste bijeenkomst komen alle thema’s van de voorgaande bij elkaar. Wat is jouw verantwoordelijkheid? Waar houdt het op? Verantwoordelijk zijn betekent de plicht hebben ergens zorg voor te dragen en daarover rekenschap af te leggen. Die plicht komt voort uit drie bronnen: morele overwegingen, afspraken in de samenleving en wet- en regelgeving.

Schrijf je in
Woensdag 26 februari 2020
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 145,00
Dhr. J. (Jielis) van Baalen
19:00 - 21:00
Locatie: OBA, Oosterdokskade 143 (klik hier voor de adresgegevens)
J. (Jielis) van Baalen
Jielis van Baalen woonde en werkte van 2009 tot 2013 als freelancejournalist en correspondent in de Egyptische hoofdstad Cairo. Hij deed gedurende de opstand in Egypte verslag van de ontwikkelingen in de Arabische wereld. Daarnaast was hij als gastdocent verbonden aan de Cairo University. Thans is hij als docent professionele ethiek verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.