Bestellijst

Bestellijst

Latijn 1

Cursuscode: 6600
22
jan

Latijn leren moeilijk? Onmogelijk misschien zelfs, tenzij je gymnasium doet of gedaan hebt? Onzin, hoe zou deze taal anders tweeduizend jaar lang de belangrijkste cultuurtaal van Europa geweest kunnen zijn? In deze cursus Latijn leren we de taal op een manier die op de meeste gymnasia ongebruikelijk is: we pakken Latijn zoveel mogelijk aan als taal, zo actief mogelijk, waarbij we zoveel mogelijk in het hoofd van een Latijn-spreker of Latijn-schrijver proberen te kruipen. Zodat de taal echt gaat leven en dat we de taal als het ware gaan “proeven”. Grammaticale theorie en de beroemde (beruchte) “rijtjes” zijn onvermijdelijk en zullen in deze cursus Latijn ook grondig aan de orde komen, maar we gaan vooral het Latijn leren gebruiken, vanaf de eerste minuut in de eerste les tot de laatste minuut van de laatste les. Het in de cursus gehanteerde boek is hier speciaal op gericht. Grammaticale oefeningen kunnen als onderdeel van het huiswerk via een speciale website gemaakt worden, die aansluit op de gebruikte methode, waarbij de student van de cursus Latijn direct feedback ontvangt over de vorderingen.
Voorkennis is niet noodzakelijk, interesse en doorzettingsvermogen des te meer. (Oud-) gymnasiasten die hun Latijn willen ophalen of versterken zijn van harte welkom (juist de “onconventionele” aanpak kan verrassend zijn, ook al is de inhoud misschien al bekend!), maar moeten zich wel realiseren dat het hier om een beginnerscursus gaat. Naast het verwerven van een basis van de Latijnse taal wordt in elke les bovendien aandacht besteed aan het leren lezen (ontcijferen) van Latijnse inscripties.

• Boek “Familia Romana” van H. H. Oerberg (ISBN: 9788895611464 (paperback), hardcover: 9781585104239). Daarnaast wordt aangeraden opgaven te maken uit H.H. Oerberg “Exercitia Latina I”, hetzij door middel van de paperback versie (ISBN: 9788895611600), hetzij via de digitale webversie (ISBN: 9789082364408).
Al dit materiaal kan eenvoudig besteld worden via www.addisco.nl

•De docent spreekt op de eerste les met je af wat er precies besteld moet worden.

Dinsdag 22 januari 2019
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 219,00
Dhr. drs M. (Marko) Henkels
Boeken: Familia Ramana (paperback), Familia Romana (hardcover), Exercitia Latina I (paperback), Exercitia Latina I (digitale versie) (klik hier voor meer informatie)
18:30 - 20:00
Locatie: OBA, Oosterdokskade 143 (klik hier voor de adres gegevens)
drs M. (Marko) Henkels