Nederlands

Het is helemaal geen schande als je je moerstaal niet perfect beheerst. Maar je kunt er wel iets aan doen! Onze cursus ‘Schrijven zonder spel- en stijlfouten’ helpt je op weg naar mooi en vooral foutloos Nederlands. Op jouw scriptie, verslag of notulen is straks niets meer aan te merken. 

Op dit moment is er geen cursusaanbod in deze categorie. Kijk even verder op de site of kom hier binnenkort terug. Er worden regelmatig nieuwe cursussen toegevoegd.