Bestellijst

Bestellijst

Online privécursus Beter Nederlands Schrijven voor anderstaligen 1 (naar B1)

Cursuscode: 4088
30
jul

Deze individuele online NT2-cursus is bedoeld voor de cursist die minimaal niveau A2 heeft en die de schrijfvaardigheid van het Nederlands wil verbeteren tot niveau B1. Bijvoorbeeld voor het Staatsexamen 1. Maar ook als het doel is om beter Nederlands te schrijven voor studie of werk, is deze cursus erg nuttig.

Opzet en werkwijze

De cursist maakt in totaal 8 à 10 schrijfopdrachten en stuurt deze telkens per mail naar de docent. De docent kijkt deze opdrachten na, voorziet ze van correcties en opmerkingen ter verbetering en mailt ze weer terug naar de cursist. Het huiswerk is ook het bestuderen van onderwerpen zoals woordvolgorde, spelling, samenhang, adequaatheid, opbouw van teksten, etc.

We werken met de boeken Schrijf Vaardig deel 1 en deel 2 (zelf aan te schaffen en niet inbegrepen bij de cursusprijs). Beide boeken bieden uitgebreide websitefaciliteiten.

Daarnaast bestaat de cursus uit drie Zoomsessies met de docent van ca. 30 minuten. De eerste Zoomsessie vindt plaats aan het begin van de cursus ter kennismaking en bespreking van de gewenste leerdoelen. De tweede sessie is ongeveer halverwege de cursus en dient als tussentijdse evaluatie met de mogelijkheid voor uitvoeriger uitleg over specifieke schrijfproblemen die de cursist ervaart. De derde Zoomsessie is bedoeld als eindevaluatie van de cursus met eveneens ruimte voor extra uitleg.

De doorlooptijd van deze cursus is 3 tot 6 maanden.

LET OP: Data en tijden worden in onderling overleg tussen cursist en docent afgesproken. Anders dan vermeld onder ‘Schrijf je in’ zijn die data en tijden dus niet van toepassing.

Schrijf je in
Zaterdag 30 juli 2022
Schrijf je tijdig in; op basis van het aantal inschrijvingen bepalen we of de cursus kan starten.
6 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 525,00
Boeken: Schrijf Vaardig deel 1, Schrijf Vaardig deel 2 (klik hier voor meer informatie)

De online cursus gaat via Zoom en de docent stuurt je op de dag van de cursus, kort voor aanvang van de cursus, de link met de uitnodiging voor de inlog van de cursus. Deze wordt gestuurd naar je email-adres. Kijk vooral ook in je spambox als je kort voor aanvang van de cursus geen link hebt ontvangen! Voor degenen die laat inschrijven: Als je op het laatste moment inschrijft, dus binnen een halve dag voor aanvang van de cursus, dan kan het zijn dat je geen link meer voor de les krijgt. Heb je vragen over hoe Zoom werkt? Klik hierop voor een handleiding.

19:00 - 20:30
Locatie: Online cursus, niet op locatie (klik hier voor de adresgegevens)