Your cart

Your cart

Vacature directeur

Onze organisatie
De Volksuniversiteit Amsterdam is een cursuscentrum voor volwassenen in Amsterdam en de oudste volksuniversiteit van Nederland. Het aanbod bestaat uit cursussen, workshops, lezingen, rondleidingen en excursies op het gebied van taal, creativiteit, kunst en cultuur. Niet-Nederlandstaligen bieden wij cursussen Nederlands als tweede taal (NT2). 

Een klein team van professionele en betrokken medewerkers (6,5 fte) en 300 docenten zorgen ervoor dat jaarlijks meer dan 5.000 cursisten hun kennis verrijken en vaardigheden ontwikkelen door samen te leren. Sinds 2016 is de Volksuniversiteit Amsterdam een strategische samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) aangegaan. Je vindt ons bijvoorbeeld in de Centrale OBA op de Oosterdokskade en in de OBA-locaties op het Javaplein en het Roelof Hartplein. Daarnaast geven wij cursussen op onze eigen locatie op het Bos en Lommerplein en in de avonduren in het Metis Montessori Lyceum op de Mauritskade. Nu zijn wij op zoek naar onze nieuwe

Directeur Volksuniversiteit Amsterdam (v/m)
Met ingang van 1 december 2018 voor 32 uur per week.

Jouw rol
Als directeur van de Volksuniversiteit Amsterdam heb je een duidelijk visie op de ontwikkeling van de Volksuniversiteit en haar unieke toegevoegde waarde. Je verbindt en leidt het team in deze visie en bent nadrukkelijk gericht op het succes van het team. Uiteraard zorg je voor de juiste kaders en richting en draag je verantwoordelijkheid voor de resultaten van het team. Je geeft de professionals in het team ruimte waar mogelijk en sturing waar nodig. Als stevig algemeen manager geef je zinvol vorm en praktische invulling aan hedendaags personeelsbeleid. Je bent gericht op een optimale inzet van mensen en middelen in de organisatie en weet het team hier in mee te nemen. Je denkt en handelt vanuit een duidelijk kwaliteitsperspectief en coacht het team hierin. Je stuurt en rapporteert op basis van relevante KPI’s en inzichtelijke kwantitatieve en kwalitatieve rapportages. Als directeur ontwikkel je het beleid en bewaak je de kwaliteit  van de dienstverlening en het aanbod. Je bent verantwoordelijk voor realisatie conform plan en binnen vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van kosten, kwaliteit, tijd en organisatie.

Je treedt naar buiten als ambassadeur van de Volksuniversiteit en weet de missie van Volksuniversiteit Amsterdam te articuleren en de organisatie goed te positioneren in de stad, in de markt en ten opzichte van haar partners. Je hebt een sterk en actief netwerk in de stad Amsterdam en met onze strategisch partner de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en andere partners realiseer je effectieve en vruchtbare samenwerkingen. Je bent innovatief en creatief en signaleert kansen in de markt en weet die voor de Volksuniversiteit Amsterdam optimaal te benutten.

Voor het bestuur ben je een adviseur en sparringpartner en geef je in gezamenlijkheid richting aan en invulling aan de visie en missie van de Volksuniversiteit Amsterdam en je vertaalt deze in strategische doelen en concrete acties voor de organisatie.

Jouw professionele succesfactoren
• Academisch werk- en denkniveau;
• Sterke affiniteit met volwassenenonderwijs;
• Ruime ervaring met coachen en richten van een organisatie en team van professionals;
• Duidelijk en verbindend leiderschap;
• Ruime ervaring met organisatorische verandering en het begeleiden van organisaties hierin;
• Vernieuwend denker en charismatische doener: vertaalt ideeën naar oplossingsrichtingen;
• Resultaatgericht;
• Aantoonbare eindverantwoordelijkheid gedragen;
• Schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
• Oog voor inhoud en proces;
• Hanteert tegengestelde belangen en komt tot breed gedragen oplossingen;
• Sterk en actief netwerk in de sociaal-culturele sector van Amsterdam;
• Effectief in communicatie;
• Uitstekend stakeholdermanagement;
• Risicomanagement;
• Omgevingssensitief en politiek vaardig;
• Betrouwbaar.

Ons aanbod
Wij verwelkomen je graag op deze uitdagende en eindverantwoordelijke positie bij de Volksuniversiteit Amsterdam: een organisatie met een rijk verleden en een uitdagende toekomst!
In de salariëring en arbeidsvoorwaarden volgen wij de cao Sociaal Werk, schaal 12.

Geïnteresseerd?
Mail dan vóór 1 november 2018 je CV en motivatie naar p.vandam@vua-ams.nl t.a.v. Pepijn van Dam, directeur a.i. Volksuniversiteit Amsterdam. Gesprekken zullen in november plaatsvinden.

Meer weten?
Kijk voor deze vacature en meer informatie over de Volksuniversiteit Amsterdam  op www.volksuniversiteitamsterdam.nl.