Bestellijst

Bestellijst

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie: 21 t/m 26 oktober
Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 17 t/m 23 februari 2020
Pasen: 13 april
Meivakantie: 27 april t/m 3 mei
Hemelvaart: 21 en 22 mei
Pinksteren: 1 juni
 

Op donderdagavond 5 december (Sinterklaasavond) vinden er gewoon lessen plaats, tenzij anders aangegeven.
Tijdens deze schoolvakanties en vrije dagen zijn er geen lessen. Soms kan er in overleg een inhaalles worden gepland tijdens een vakantie.

Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald.
Wij verzoeken je hiermee rekening te houden bij je planning van andere activiteiten.