Voorwaarden voor het geven van een cursus

Hieronder staat een samenvatting van de algemene voorwaarden. Bij akkoord voor het geven van cursussen wordt een raamcontract afgesloten met de precieze formulering. Onder cursussen verstaan we ook lezingen, wandelingen en elke andere vorm van aanbod.

Algemeen

 1. Volksuniversiteit Amsterdam bepaalt of een cursusgever (m/v) en zijn cursus toegelaten worden tot het Platform. Zij is over deze beslissingen geen verantwoording schuldig aan cursusgever.
 2. De cursusgever doet wat hij beloofd heeft. De cursusgever, tijden, inhoud, kwaliteit en omvang van de cursus komen overeen met het beloofde. Afwijken kan alleen als Volksuniversiteit Amsterdam schriftelijk akkoord geeft.
 3. Volksuniversiteit Amsterdam regelt de afhandeling, BTW, marketing en kwaliteitszorg van de cursus. De cursisten zien Volksuniversiteit Amsterdam als de verantwoordelijke partij voor de cursus. Klachten worden behandeld door Volksuniversiteit Amsterdam en kunnen leiden tot teruggave van cursusgelden. In dat geval daalt de omzet waarover afgerekend wordt.
 4. De cursusgever is en blijft eigenaar van de inhoud van de cursus.
 5. Talencursussen worden door Volksuniversiteit Amsterdam zelf georganiseerd en gegeven buiten Platform om.
 6. Als cursussen door overmacht tijdens de cursus verzet worden van offline naar online, dan blijven de locatiekosten en de prijs hetzelfde. Als de cursus door overmacht voorafgaand aan de start omgezet wordt, dan zijn de locatiekosten voor risico en kosten van Volksuniversiteit Amsterdam.

Organisatie van de cursus

 1. De prijs voor de cursist wordt bepaald door Volksuniversiteit Amsterdam na overleg met de cursusgever over groepsgrootte, planning, duur van de cursus. Doorgaan van een cursus wordt bepaald door Volksuniversiteit Amsterdam aan de hand van het minimum aantal inschrijvingen.
 2. De professionele locatie wordt gekozen in onderling overleg, maar primair geeft de cursusgever aan wanneer en waar de cursus gegeven wordt. Volksuniversiteit Amsterdam bekijkt of de locatie beschikbaar is.
 3. De cursusgever zorgt dat de locatie netjes achtergelaten wordt in dezelfde staat waarin deze aangetroffen werd bij de start.
 4. Als de cursusgever een eigen locatie aandraagt, voldoet deze aan alle eisen die aan professionele cursuslocaties gesteld worden.
 5. Online lessen gaan via Zoom. De cursusgever heeft zelf een account of vraagt Volksuniversiteit Amsterdam deze te regelen. De kosten worden in dat geval ingehouden op de omzet.
 6. De cursusgever is verantwoordelijk voor de contacten met de cursisten en Volksuniversiteit Amsterdam over de cursus als het gaat om ziekte, verzetten van data en dergelijke.

Financiën

 1. De omzet van de cursus wordt 50/50 verdeeld tussen cursusgever en Volksuniversiteit Amsterdam na aftrek van BTW over de omzet en, eventueel, bruto locatiekosten.
 2. De cursusgever factureert alleen als een cursus doorgaat. Cursusgever is zzp-er, en factureert zijn/haar omzet inclusief BTW. Volksuniversiteit Amsterdam betaalt BTW over de omzet, de cursusgever berekent en betaalt BTW over zijn eigen omzet.
 3. De prijs voor de cursus wordt na overleg met de cursusgever bepaald. De cursusprijzen liggen in lijn met de prijzen die Volksuniversiteit Amsterdam hanteert voor haar andere cursussen. Het doel is laagdrempelig interessante cursussen voor particulieren aan te bieden.